KRÓL MIECZY

Symbolizuje człowieka drobiazgowego, małostkowego, którego trudno zadowolić. Nic nie przychodzi mu lekko, jest powolny zarówno w czynach, jak i w myślach. Jest to człowiek, który nie uznaje żadnych okoliczności łagodzących, ani wobec siebie, ani wobec bliźnich. Jego postawa życiowa jest czysto zachowawcza, ograniczająca, hamująca. Koncentracja, inercja, cierpliwość, nieugiętość, surowość i bezwzględność są wynikiem jego świadomych decyzji i przemyśleń. Umysł analityczny.

Człowiek wskazywany przez tę kartę potrafi znakomicie dbać o swoje interesy, nieomylnie wyczuwa korzystną sytuację – staje się wówczas aktywny i rozmowny. Posiada dar wydobywania prawdy podstępem. Ma duszę inkwizytora, policjanta, sędziego śledczego. Wielką przyjemność sprawia mu zabawa z otoczeniem w „kotka i myszkę”. Jest to człowiek ostrożny, miłośnik sprytnych planów, którego umysł pracuje zawsze w jednym, ściśle określonym kierunku, co nie zawsze przynosi dobre rezultaty.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska