BIBLIOTECZKA HERMETYCZNA Nr 4

BIBLIOTECZKA HERMETYCZNA Nr 4
JÓZEF JANKOWSKI
Nowości
OKULTYZMU
Z 35 ilustracyami.
(PRZEGLĄD OSTATNICH ZDOBYCZY WIEDZY TAJEMNEJ Z DZIEDZINY ROZUMOWEJ I DOŚWIADCZALNEJ).
WARSZAWA.
Nakładem Księgarni St. Sadowskiego rok 1911

Wprowadzenie:

Książka niniejsza nie rości pretensyi do wszechstronnego oświetlenia dzisiejszego bogatego rozwoju nauk tajemnych: na to potrzeba by co najmniej kilku tomów gruntownego dzieła. Zebraliśmy tu po prostu kilka artykułów (drukowanych uprzednio w „Świecie”), które obznajmiają pobieżnie z ruchem dwu lat ostatnich pracy w tym kierunku na Zachodzie. Zadaniem tej książki jest tedy obudzenie ogólnego obrazu i zachęcenie przez niego do studyów szczególowszych, do czerpań samoistnych u źró­deł żywych wiedzy tradycyjnej. Umieszczona na końcu bibliografia najświeższych książek w tej dziedzinie ułatwi dobrej woli zadanie.

Józef Jankowski

Pobierz materiał: Jozef_Jankowski_Nowości_Okultyzmu_1911

źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa