Zagadnienia Metapsychiczne październik 1924 – marzec 1925

TREŚĆ NUMERU:
Artykuły oryginalne.
P. Lebiedziński – Przegląd retrospektywny najważniejszych objawów medjalnych.
Warunki w jakich były otrzymane dawniej i dziś. Rzekome i istotne oszustwa Medjów.
Sprawozdania z seansów i doświadczeń.
P. Szmurło – Seans z Medjum F. Kluskim.
N. Okotowicz – Doświadczenia Medjum F. Kluskiego z Igłą magnetyczną,
(Z ilustracjami)
Rewelacje otrzymane na seansach.
Dr. F. Habdank – Wstrzymanie pośmiertnego rozkładu ciała pod wpływem silnej Woli.
tenże – Z wysokich Sfer Myśli i Słowa.
tenże – Zapowiedzi obchodzących nas bliżej przyszłych wydarzeń.
J. Ponikowski i P. Szmurło – flutobiografja pośmiertna Mnicha-Kameduły.
Ruch M etapsychiczny w Polsce. Br. Gośka.
St. Rzewuski – Sprawozdanie z działalności Warsz. T-wa Psycho Fizycznego.
P.S. i G.P. – Doświadczenia magnetyczne.
Korespondencje
H.Rzewuska – Dziwne zdarzenie.
St.Rzewuski – Próba wyjaśnienia powyższego zdarzenia
Z Gazet i Pism polskich. Br. Gośka. ; „Duchy w Brodach”.
Z prasy zagranicznej. Kronika zagraniczna.
Bibliografia Drukujące się dzieła.
M. Wawrzeniecki – Halucynacje.
Informacje i Adresy. Od Redakcji.

pobierz plikpazdziernik_1924_marzec_1925

powrót do spisu numerów ⇐