Zagadnienia Metapsychiczne lipiec, sierpień, wrzesień 1924

 

Czasopismo kwartalne poświęcone badaniom
nadnormalnych objawów
z
Duchowych i Fizycznych Dziedzin Bytu.
Numer 3 Lipiec – Sierpień – Wrzesień 1924

TREŚĆ NUMERU:

W-nu Wł- St. Reymontowi — Hołd Komitetu Redakcyjnego.
Od Komitetetu Redakcyjnego.
Artykuły oryginalne.
P. Szmurło — Badanie Zjawisk psychicznych w Medjumlzmie.
A. Gravier — Rabdomancja czyli zdolność odnajdywania wód i ciał podziemnych.
Dr. A. Klęsk — Wzajemny wpływ medjów na siebie.
Sprawozdania z seansów i doświadczeń .
S. Rzewuski — Zdemaskowanie Medjum.
P. S. – Wykrycie oszustwa J. Guzika.
Rewelacje otrzymane na seansach.
Dr. F. Habdank – Cudowne U zdrowienie w Lourd’es .
tenże –  Zapowiedzi obchodzących nas bliżej przyszłych Wydarzeń.
Odpowiedzi na Ankiety.
Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-FizyCznego.
Ruch Metapsychiczny w Polsce .
Doświadczenia z magnetyzowania roślin.
Odezwa do czytelników w kwestji „Zagadnienia Śmierci”.

Korespondencje
M. Wodzińska — Manifestowanie się rzekomej istności D-r Geley.

Z prasy zagranicznej.
Bibliografja
Książki nadesłane. Drukujące się dzieło. Nowe pismo.

Zapytania i odpowiedzi.
Informacje i Adresy.

Komitet Redakcyjny.
L. Eminowicz, A. Gravier, Dr. F. Habdank, W. S. Reymont i P. Szmurło.
Redaktor i Wydawca: PROSPER SZMURŁO.
Adres Redakcji: Warszawa, Marszałkowska 53 m. 39.

pobierz plik: lipiec_sierpien_wrzesien_1924

powrót do spisu numerów ⇐