Zagadnienia Metapsychiczne lipiec 1925

TREŚĆ NUMERU:
Kamil Flammarion — Wspomnienie pośmiertne — skreśli! Dr Fr. Habdank.
Artykuły oryginalne.
Dr. F. Habdank — Przyczynek do Znajomości tajemnej Wiedzy Yoga i jej Wyznawców.
N. Okołowicz – Medja Malujące.
Spraw ozdania z seansów i doświadczeń.
– O Magnetyzowaniu Roślin.
– Doświadczenia z medjum panią Marją N. w Warszawie.
Rewelacje otrzymane na seansach
Dr. Fr. Habdank – Z wysokich sfer Myśli i Słowa.
tenże – Zapowiedzi przyszłych Wydarzeń.
Odpowiedzi na Ankiety.
Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego.
Korespondencje
Józef Szczepański – Jasnowidzenie Umierającej.
Z Gazet i Pism polskich.
Z prasy zagranicznej. Kronika zagraniczna.
Bibliografja
Nekrologia. Zapytania i odpowiedzi.
Inform acje i Adresy. O d Redakcji.
Ogłoszenia.

 

pobierz plik: lipiec_1925

powrót do spisu numerów ⇐