Zagadnienia Metapsychiczne kwiecień, maj, czerwiec 1924

TREŚĆ NUMERU:
ś.p. Dr. Gustaw Geley wspomnienie pośmiertne skreśli! Dr. F. Habdank.
Artykuły oryginalne.
N. Okołowicz – Zachowanie się  zjawy zwierząt na seansach materjalizacyjnych.
Dr. F. Habdank – Geneza i Koleje pewnych rewelacyj medjalnych.
Sprawozdania z seansów i doświadczeń .
P. Szmurło – Trzy doświadczenia psychometryczne z p. Inżynierem Stefanem Ossowieckim.
Dr. F. Habdank – Pochód czyli Genesis Myśli oraz Kształtowanie się Pierwiastków w Kosmosie.
Rewelacje otrzymane na seansach
Dr. F. Habdank – Ziemska Sytuacja polityczna i przyszłe jej horoskopy.
Odpowiedzi na Ankiety.
Odpowiedzi na Ankiety Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego.
Ruch Metapsychiczny w Polsce .
Wezwanie Warsz. Tow. Psycho-Fizycznego do doświadczeń z magnetyzowaniem roślin.
Sprawozdanie z działalności Towarzystw i Zrzeszeń Metapsychicznych.
Z Gazet i Pism polskich:
Z prasy zagranicznej. Kronika Zagraniczna.
Bibliografia ,
Nekrologia.
Zapytania i odpowiedzi.
Informacje i A dresy.

pobierz plikkw_maj_czer_1924

powrót do spisu numerów ⇐