Zagadnienia Metapsychiczne kwiecień 1928

TREŚĆ NUMERU:
Do naszych Czytelników.
Artykuły oryginalne.
J. Świtkowski – Hypnotyzm a magnetyzm.
D. Rzewuski – Odpowiedź Autorowi artykułu ‘ Astrologia w świetle najnowszej Fizyki a Metapsychika
P. Szmurło – O Poszukiwaniu Oznak i Właściwości metapsychicznych.
Sprawozdania
z Seansów i Doświadczeń.
P. Szmurło – Sprawozdanie z Doświadczeń z p. A. R. Radziszewskim w Warsz. Tow. Psycho-Fizycznem.
Rewelacje otrzymane na Seansach.
Dr. Fr. Habdank – Medjumizm i System nerwowy. – Przyczynek do Natury Zjaw Istności ludzkich na Seansach materjalizacyjnych. Rewelacje rzekomej
Istności St. 'Przybyszewskiego. – Rewelacje rzekomej Istności St. Wł. Reymonta. – Zapowiedź katastrof żywiołowych.- Próby materjalizacji bez współudziału Medjów.
Z Gazet i Pism Polskich.
W domu w którym straszy.
Z Prasy Zagranicznej. Kronika zagraniczna.
D r. Fr. Habdank – Sprawozdania z Prasy perjodycznej Angielskiej, Amerykańskiej, Niemieckiej, Włoskiej i Francuskiej.
Bibliografia.
Dr. Fr. Habdank – Wydawnictwa Niemieckie.
P. Sunner – Mózg i dusza.
B. Grabiński – Cuda, Stygmatyzacja i
Opętanie nowoczesne.
A. Gravier – Przewodnik metodyczny w doświadczeniach spirytystycznych.
St. Kowalski Dr. St. Breyer. „Religja absolutna“.
Dr. Z. Szyoński – „Autosugestja” D-ra Radwana.
Dr. Radwan-Pragłowski – Na marginesie książki p.t. „Zdrowi Chorzy” – D-ra StanisławaChorzewskiego.
Dr. Radwan – Pragłowski – Wskazówki praktyczne. – Tryumf w życiu.
Komunikaty.
Dr. Szymoński. Instrukcje i wskazówki

Pobierz plikkwiecien_1928

powrót do spisu numerów ⇐