Zagadnienia Metapsychiczne grudzień 1926

TREŚĆ NUMERU:
Do Czytelników.
Artykuły Oryginalne.
Stefan Rzewuski — Wróżbiarstwo a Metapsychika.
Dr. X. Watraszewski — Panna Sabira-medjum psychometryczne.
Sprawozdania z Seansów i Doświadczeń.
Prosper Szmurło — Psychometrja a Archeologja. (Doświadczenie z inż. S. Ossowieckim w Zamku Królewskim) z ilustracjami.
Stefan Rzewuski — Sprawozdanie z doświadczeń rachmistrza p. S. Finkelsteina.
Rewelacje otrzymane na Seansach.
Dr Fr. Habdank — Z wysokich sfer myśli i słowa. Fryderyk Chopin i Żeromski.
Dr Fr. Habdank — Zapowiedzi oczekujących nas wydarzeń.
Korespondencje.
W … D … Widzenia senne.
Z. Radzikowski i Dobrzański — Zagadkowa totografja (z ilustracją).
Z Gazet i Pism polskich.
Tajemnicze zjawiska w domu Nr 67 przy ul. Mokotowskiej w Warszawie.
Z Prasy Zagranicznej.
Streszczenia i sprawozdania z prasy angielskiej, francuskiej, niemieckiej i włoskiej.
Kronika Zagraniczna.
Trzeci Międzynarodowy Kongres Badań Psychicznych.
Nowe Towarzystwa Metapsychiczne.
Bibljografja. Zapytania i Odpowiedzi.
Informacje i Adresy. Ogłoszenia.

pobierz plik: grudzień 1926

powrót do spisu numerów ⇐