Zagadnienia Metapsychiczne grudzień 1925

TREŚĆ NUMERU:
+ — Władysław Stanisław Reymont — skreślił Dr.Fr.Habdank.
Artykuły oryginalne.
Józef Świtkowski — Ciało eteryczne jako hypoteza metapsychiczna.
Prosper Szmurło — Sprawozdanie z międzynarodowego Kongresu Spirytystycznego w Paryżu.
Prosper Szmurło — Wpływ światła na zjawiska medjumistyczne.
Sprawozdanie z seansów i doświadczeń
P. Lebiedziński i A. Grawie — Sprawozdanie z seansów z medjami panią Stanisławą P. i Stefanią Banasiuk (z 8 fotografjami zjaw)
Prosper Szmurło — Seanse z panem M. Grużewskim.
Rewelacje otrzym ane na seansach’
Dr. Fr. Habdank — Jeszcze o Flamarionie.
— „ — ,. — Z wysokich sfer myśli i słowa
— Do wiadomości naszych czytelników.
Instrukcje i wskazówki.
Prosper Szmurło — Automatyczne pismo i rysunek.
Korespondencje:
A. Szczerbiński — Dziwna przepowiednia śmierci. Widmo Matki.
Prosper Szmurło — Próba wyjaśnienia powyższych zjawisk.
Z gazet i Pism polskich.
Zdumiewający ekspęryment jasnowidzenia, (z ilustr.)
Niesamowite rzeczy na cmentarzu żydowskim.
Ruch m etapsyciczny w polsce.
Sprawozdanie Wileńsk. T-wa Badań Psychicznych. Liga zjednoczenia duchowego.
Doświadczenia p. Lo-Kittey’a .
Z prasy zagranicznej.
Pisma francuskie, angielskie, niemieckie czeskie. Peyotl — roślina telepatyczna.
Bibljografja. Nekrologia. Zapytania i odpowiedzi. Informacje i adresy.
Spis Rzeczy w 1924 i 1925 r. — Ogłoszenia.

pobierz plik: grudzień 1925

powrót do spisu numerów ⇐