X MONET

Karta ta zapowiada pomnożenie majątku, zwiększenie stanu posiadania, przede wszystkim nieruchomości i ziemi. W przeciwieństwie do karty Siedem Monet, która zapowiada przypływ gotówki, Dziesięć Monet symbolizuje majątek trwały: grunty, kopalnie, zabudowania.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska