X KIJÓW

Karta szczęśliwa, zapowiadająca pozytywne zmiany w sferze materialnej.

Karta ta zapowiada zmianę w dziedzinie interesów i ogólnej sytuacji pytającego. Często wróży zmianę miejsca zamieszkania spowodowaną rozszerzeniem działalności, nowymi możliwościami lub potrzebą zaspokojenia ambicji. Mówi też o podróży mającej związek z biznesem albo ze studiami. Zmiana miejsca następuje często w kierunku południowo-zachodnim od miejsca stałego zamieszkania. Karta ta zawiadamia o szczęśliwej odmianie, postępie, sukcesie, aktywności. Jest szczególnie pomyślna dla intelektualistów, przedstawicieli wolnych zawodów i dla tych, którzy utrzymują stosunki handlowe z cudzoziemcami. Aby osiągnąć cel, pytający musi zgodzić się na zmianę swoich planów.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska