WALET MONET

Jest to karta przedstawiająca osobę zorientowaną wyłącznie na świat materii, zakochaną w życiu, w ziemskich dobrach i w sobie samym. Jest to osoba dobra i szczera, ale brakuje jej dyscypliny w sprawach finansowych. Pieniądze mają dla niej wartość tylko jako środek do uzyskania przyjemności. Kiedy ich brak, chwyta się wszelkich metod, aby je zdobyć.

Może dopuścić się oszustwa, żyć z nieczystych źródeł dochodu, uprawiać hazard.

Karta ta jest przede wszystkim kartą rozrzutności.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska