VIII MONET

Karta rozczarowań i sporów

Karta ta informuje o niedostatku zmysłu praktycznego. Pytający nie zawsze chodzi po ziemi, nie widzi rzeczy takimi, jakie są, zaś swoje pragnienia przyjmuje za rzeczywistość, doznając w efekcie przykrych rozczarowań.

W sprawach materialnych pytający ma zhyt duże zaufanie do bliźnich. Jest człowiekiem naiwnym, choć niekoniecznie głupcem. Poważnie traktuje obietnice i oczekuje ich realizacji. Gdy to nie następuje, okazuje się wówczas, że stracił nie tylko czas, ale także pieniądze.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska