VII MONET

Jest to karta sukcesu materialnego. Zapowiada dużo pieniędzy lub innych satysfakcji materialnych, stosownie do możliwości, środowiska, ambicji albo potrzeb pytającego. Pojawienie się tej karty w rozkładzie pozwala powiedzieć pytającemu, że osiągnie on zadowolenie materialne zgodne ze swoimi oczekiwaniami.

Jest to karta pomyślna dla interesów, zapowiada intratną pracę, zyski z handlu, korzystne spekulacje, może także wskazywać na pomoc fiansową, pożyczkę albo spółkę, która poprawi sytuację pytającego. Karta ta najogólniej symbolizuje obrót pieniędzmi.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska