VI PUCHARÓW

Karta słabości i cierpień sercowych

We wszystkich rozkładach astrologicznych karta ta jest wskazówką słabości, braku hartu, tchórzostwa, niedbalstwa. Wskazuje na następujące po sobie kłopoty, smutki i cierpienia spowodowane przez bierność. Tchórzostwo wynikające z braku osobowości albo woli naraża na cierpienia moralne, może również spowodować konflikt z prawem w następstwie podejrzanych kompromisów.

Karta ta wskazuje na brak odporności fizycznej w chorobie, na utratę witalnosci spowodowaną zaniedbaniem. Jest znakiem bierności, neurastenii, apatii. Ogólnie mówiąc wskazuje przeszkody w sprawach uczuciowych, pokazuje psychiczne osamotnienie, puste serce, gorycz, rozżalenie.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska