VI MONET

Karta skąpstwa i chciwości

Karta ta wskazuje na silne ograniczenie wszelkiego rodzaju wydatków oraz na zahamowanie twórczej aktywności w różnych dziedzinach życia. Zapowiada przeszkody wynikające z biernej postawy pytającego, który albo nie wie, co ma robić, albo nie może działać wtedy, kiedy jest to konieczne. Karta ta sygnalizuje bardzo silne skąpstwo i lęk przed utratą dóbr hamujący każdą śmiałą inicjatywę. W efekcie brak odwagi i fantazji nie pozwalają się wzbogacić. Karta ta wskazuje również na umysł zamknięty na dalekosiężne idee, mierny, ograniczony.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska