VI KIJÓW

Karta wahań i trudności

Karta ta wyraża ograniczenie inwencji twórczej i swobody wykorzy¬stania możliwości pytającego. Wprowadza go w stan poczucia niższości, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Wskazuje na niezdecydowanie i nieumiejętność korzystania z okazji. Wróży zawód mało popłatny i straty we wszystkich dziedzinach. Karta ta nabiera szczególnego znaczenia w sąsiedztwie figur: obok Waleta oznacza podwładnego, służącego, szpiega. Obok Króla Monet oznacza biznesmena, który robi kiepskie interesy. Obok Króla Mieczy oznacza funkcjonariusza policji. Obok Królowej oznacza kobietę biedną, oczekującą pomocy, itd.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska