V MONET

Karta namiętności

Jest to karta dominacji spraw materialnych, instynktu, namiętności. Karta ta wróży namiętność, z której trudno się wyzwolić. Wskazuje na miłość do hazardu, chciwość i strach przed jutrem. Pokazuje również dominację zmysłów, szkodliwe skłonności grożące oczywistym niebezpieczeństwem, któremu nie sposób zaradzić z braku woli lub chęci,

Karta ta przedstawia kochanka albo kochankę, który(a) zapanował nad osobą pytającą i dla którego(ej) jest ona gotowa zrobić wszystko, a nawet dopuścić się podłości i okryć hańbą. Najogólniej karta ta wróży związek, w którym jeden z partnerów jest interesowny, a drugi jest zdominowany przez zmysły.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska