V KIJÓW

Karta skarbów serca i umysłu

Jest to karta dominacji intelektualnej. Opisuje ona wybitne zdol¬ności pytającego, jego władzę nad sobą samym i możliwość panowa¬nia nad otoczeniem. Karta ta zapowiada triumf w najtrudniejszych sytuacjach, przedstawia bogactwo w najszerszym tego słowa znacze¬niu. Wróży spełnienie uczuciowe oraz satysfakcję materialną albo duchową, w zależności od potrzeb pytającego.

W rozkładzie astrologicznym oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Postępuj nią z ufnością, a zaprowadzi cię ona tam, dokąd pragniesz dojść.

– fragmenty z książki  „Tarot Marsylski Sztuka Wróżenia” autor Helena Starowieyska