Trójkąty: Jak utworzyć Trójkąt

 Trójkąty: Jak utworzyć Trójkąt

Często zadawane są pytania „Jak rozpocząć trójkąt?” i „Jaki jest najlepszy sposób, aby wprowadzić ludzi do sieci światła i dobrej woli?” Wielu ludzi posiada doświadczenie trójkąta „samo tworzącego się” bez widocznego wysiłku czy planowania, prawie tak jakby on „istniał” przedtem. Jego członkowie spotykają się i uzgadniają do wspólnej pracy. Lecz równocześnie wielu innych boryka się i poszukuje przez długi czas bez sukcesu. Co mogą zrobić, kiedy stają w obliczu pozornie bezużytecznego, potencjalnego współpracownika?

Mentalne przygotowanie

Potrzeba prawidłowego mentalnego przygotowania w takiej sytuacji jest często zapominana. Udana praca Trójkątów wymaga pewnego „podobieństwa umysłu”. Musimy być w stanie „do-strojenia się” do długości fali Trójkątów. Lepszym sposobem znalezienia współpracownika jest stanie się na początku mentalną nadawczą jednostką, promieniującą ideę Trójkątów i potrzebę współpracownika do mentalnego otoczenia i powiększanie naszego zrozumienia przez czytanie i zastanawianie się, tak aby nasza świadomość stała się nasycona i napełniona „istotą Trójkątów”. Jak jeszcze naprawdę można stworzyć przyciągający magnetyzm, który będzie wywoływać re-akcję, kiedy odpowiednia osoba pojawi się?

Połączenie z Siecią

W tym samym czasie możemy rozpocząć codzienne mentalne połączenie z siecią światła i dobrej woli używając Wielkiej Inwokacji i działając jak gdyby przewidywany trójkąt już istniał. W ten sposób wyobrażamy sobie świecące punkty z ufnym oczekiwaniem, że w odpowiednim czasie odpowiedni ludzie pojawią się, aby je wypełnić. Codzienne połączenie z siecią również służy do naładowania magnetyczną siłą pola naszej świadomości i mentalnego otoczenia, wzmacniając atrakcyjność „myślo-kształtu” Trójkątów, który budujemy.

Prawidłowe Działanie

Prawidłowe zewnętrzne działanie musi następować po prawidłowym wewnętrznym działaniu. Mówienie ludziom o modlitwie i medytacji nie jest trudne. Mężczyźni i kobiety dobrej woli są żądni odnalezienia sposobów służenia ludzkości. Oni intuicyjnie wiedzą, że ludzkość potrzebuje

światła i dobrej woli i nie muszą być przekonywani, że siła umysłu może być używana do konstruktywnego służenia. A na dodatek jesteśmy bardzo często pełni rezerwy czy wahania się. Po-siadamy tajemnicze zahamowanie, które powstrzymuje nas od mówienia otwarcie i entuzjastycznie tak jak winniśmy to robić. To znajduje wyraz u innych i jest jedną z barier do przezwyciężenia jeśli mamy przyciągać nowych członków do pracy w Trójkątach.

Inna trudność, często doświadczana przychodzi w odpowiedzi na: „Dlaczego musimy przyłączyć się do grupy?” „Czy jest równie efektywne, jeśli modlimy się i używamy Wielkiej Inwokacji na własną rękę?” To wielkie osiągnięcie dla ludzkości zdawać sobie sprawę z faktu swojej wewnętrznej subiektywnej jedności i że kiedy ludzie modlą się do Boga, nie ma znaczenie kiedy i gdzie. Oni naprawdę są połączeni z zawsze obecnym dążeniem i powoływaniem się na boskość całej rodziny ludzkiej. Na dodatek pojedynczy modlący się nie jest tak efektywny, ani duchowo użyteczny jak grupowa inwokacja. Powinniśmy położyć nacisk na fakt, że nauka nowego wieku grupowej inwokacji jest żywotną cechą codziennej pracy Trójkątów.

Sieć

W końcu możemy wskazać na dwie całkowicie unikalne cechy trójkątów: sam fakt trójkątów i fakt sieci. Bez kanałów do codziennego świata duch jest bezsilny na wpływ ludzkich spraw. Sieć utworzona przez wiele tysięcy połączonych trójkątów jest przede wszystkim ogólnoświatowym grupowym kanałem dla wlewania duchowej energii do ludzkiej świadomości. Sieć jest również komunikacyjnym systemem. Każda energia potrzebuje jakiegoś „doręczyciela”, przez którego może podróżować i przynosić swoją siłę do przekazania. Sieć Trójkątów zapewnia, że światło i dobra wola wzywana przez każdą indywidualną grupę trójkątów może krążyć dookoła planety i dlatego też posiada ogólnoświatowy wpływ.

Trójkąt

Wzory trójkąta są uniwersalne i podstawowe w naturze. Nauka jest kategoryczna odnośnie tego, a religia naucza prawdy, że trójca odnajdowana jest w sercu każdej formy życia. Trójkąty są w rzeczywistości niezwykle prostym duchowym służeniem zarówno w religijnym jak i naukowym podejściu do życia. Trójkąty mogą być również obserwowane w zwyczajnych ludzkich stosunkach, ponieważ trzy jest najmniejszą liczbą, która może tworzyć grupę, a trójkątny stosunek jest podstawową jednostką i zalążkiem każdej grupowej pracy.

Dlatego też przedstawiając Trójkąty możemy podkreślić, że sieć wywodzi się z powszechnej rzeczywistości i że każdy kto pracuje w trójkątach jest identyfikowany z jednym podstawowym wzorcem życia na planecie. Nie zawsze możemy odnosić sukcesy w rozpalaniu zainteresowania. Lecz jeśli pracujemy nad zadaniem rozszerzania sieci to wzmacniamy otwarty kanał, przez który duchowe energie są przekazywane i budujemy bardziej wszechstronny uniwersalny system dla przekazywania i rozprowadzania światła i dobrej woli dookoła kuli ziemskiej.

Kilka dalszych sugestii dla utworzenia i utrzymania Trójkątów

  1. Najpierw zdajcie sobie sprawę, że nie możecie osiągnąć sukcesu jeśli nie jesteście głęboko zainteresowani służeniem w ten sposób.
  1. Następnie zdajcie sobie sprawę, że wielu waszych przyjaciół jest naprawdę i poważnie gorliwych do pomocy w tym czasie światowego kryzysu i że naprawdę wierzą w boskie prowadzenie nawet jeśli nie przedyskutowali takiego tematu z wami.
  1. Następnie rozpocznijcie rozmowy o planie sieci światła i dobrej woli bez naciskania ludzi do przyłączenia się. Mówienie o unikalności pomysłu (ponieważ jest unikalny), wspominając fakt, że takie trójkąty istnieją na całym świecie i że ich stały wzrost przez wiele lat o prostocie wymaganej pracy – po prostu kilka minut dziennie i dodatkowo żyć życiem oświetlonej dobrej woli. Następnie pozostawicie ideę, aby wykiełkowała.
  1. Kiedy czujecie, że zostało wywołane prawdziwe zainteresowanie, poproście zainteresowanych ludzi, aby przyłączyli się do was w tworzeniu trójkąta i następnie rozpoczęli używanie procedury pracy w sieci światła i dobrej woli.
  1. Nie jest wymagane, aby członkowie waszego trójkąta mieszkali w tym samym miejscu co wy. Byłoby to oczywiście bardzo pomocne, jeśli członkowie mogliby spotykać się od czasu do czasu dla zjednoczonej pracy i dyskusji, lecz nie jest to niezbędne. Członkowie Trójkątów muszą czuć się wolni w wykonywaniu swojej wymaganej pracy w swoim własnym czasie i na swój sposób.
  1. Utrzymujcie kontakt z członkami waszego trójkąta. Jako ten, który utworzył nowy trójkąt, utrzymuj żywe zainteresowanie twoich dwóch przyjaciół aż do czasu, kiedy będą solidnie ugruntowani w rytmie pracy trójkątów. Jest to twoją odpowiedzialnością. Bądźcie w kontakcie i starajcie się wzmacniać i ożywiać pracę, którą razem wykonujecie w sieci Trójkątów.
  1. Każdy członek waszego trójkąta powinien być zachęcany do tworzenia innych trójkątów i jest to oczywistą odpowiedzialnością. Próbujcie zwrócić ich uwagę i dostarczajcie pomocy i inspiracji w ich wysiłkach.
  1. Jako rezultat waszej subiektywnej pracy w trójkątach powinno stać się coraz bardziej łatwiejsze dla was i członków waszych trójkątów pokazywanie na zewnątrz w sferze istnienia i w całym waszym środowisku, praktycznej wartości i skuteczność światła, miłości i dobrej woli wywoływanej przez codzienną pracę Trójkątów. Osobisty przykład życia przeżywanego w dobrych stosunkach z innymi jest inspirujący.

Powrót do Lucis Trust – Trójkąty

 

Dalsze informacje jak możecie uczestniczyć w sieci Trójkątów, można otrzymać z:

  • Triangles, Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A 2EF, Wielka Brytania
  • Tel: 020 7839 4512; Fax: 020 7839 5575 www.triangles.org; Email:triangles.london@lucistrust.org