Trójkąty: Jak spełniać tę pracę

Trójkąty: Jak spełniać tę pracę

Praca trójkątów jest zasadniczo prosta. Nie zabiera więcej czasu niż kilka chwil dziennie, a przy pewnej wprawie można ja wykonywać niema wszędzie i o każdej porze dnia. Ktokolwiek biorący w niej udział winien znaleźć metodę, która mu najlepiej odpowiada – istnieją podstawowe zasady, którymi wszyscy mogą się kierować. Poniżej naszkicowany zakres pracy może więc każdemu dopomóc, a zwłaszcza nowym członkom.

 1. Miejsce pracy.  Jest zawsze najlepiej wybrać najpierw takie miejsce, w którym można przebywać przez jakiś pięć minut w niezakłóconym spokoju. Następnie siadamy rozprężeni, lecz wyprostowani, z oczyma zamkniętymi, odsuwając na bok wszelkie codzienne myśli i uczucia, całkowicie skupieni na zadaniu służenia ludzkości poprzez Trójkąty. Przy pewnej wprawie można osiągnąć to nastawienie niemal mentalnie, tak jakby się nastawiało radio na pewną długość fali. W tym wypadku włączamy się w ogólną sieć trójkątów.
 1. Połączenie myślowe z każdym członkiem Trójkąta lub Trójkątów, nawiązane z najwyższego punktu świadomości, który zdołamy osiągnąć. „Widzeniem” myśli obejmujemy każdy trójkąt – jako jednostkę. – Wizualizacja jest wielką, twórczą siłą. Jedni wywołują w myśli obraz z łatwością, inni budują go wyobraźnią, powtarzając w myśli imiona członków Trójkąta, lub myślą po prostu o danym Trójkącie. Niektórzy łączą kilka metod. Opierając się na zasadzie, że energia płynie w ślad za myślą, możemy ufać, iż powiązania wytwarzają się w miarę jak o nich myślimy i są pobudzane do życia codzienną pracą w sieci Trójkątów.
 1. Codzienną pracą członków, można upleść żywą, promieniującą sieć Trójkątów, dookoła całej planety. Wizualizuj Trójkąt, w którym pracujesz, jako istotne oko tej sieci, w skali całego świata.
 1. Wizualizuj światło i dobrą wolę, spływającą w każdy z trzech wierzchołków Trójkąta czy trójkątów, okrążającą te wierzchołki, płynącą od punktu do punktu i zstępującą za pomocą sieci Trójkątów w serca i umysły ludzi. W centralnym punkcie każdego Trójkąta można znaleźć duszę czyli pierwiastek Chrystusowy i wiele osób wizualizuje ten punkt centralny, jako źródło światła i dobrej woli, którymi posługujemy się w wykonywaniu tej pracy. W miarę jak rozprzestrzeniamy światło i dobrą wolę, uświadamiamy sobie, że cała sieć świeci jaśniej. Wynikające z tego promieniowanie nieodzownie wywiera wpływ budujący i uzdrawiający, wznosząc i przemieniając świadomość człowieka, oraz wprowadzając właściwe stosunki pomiędzy ludźmi.
 1. Odmów Wielką Inwokację po cichu lub głośno jak wolisz, lub zależnie od warunków. Powtarzając każdą strofę, wyobrażaj sobie całą sieć jako ogniwo łączące świat duchowych rzeczywistości z ludzkością; jako przewodnik, poprzez który światło miłość i zamiar boży mogą zstępować w świat ludzi.
 1. Zestawienie sposobu działania.
  1. Połączenie myślowe z członkami Trójkąta.
  2. Wyobrażenie sobie swego Trójkąta lub Trójkątów jak części światowej sieci.
  3. Wizualizowanie światła i dobrej woli spływających poprzez wierzchołki Trójkąta w świadomość ludzi.
  4. Posługiwanie się Wielką Inwokacją, celem utrwalenia wpływu duchowej energii.

KILKA DODATKOWYCH UWAG.

 1. Nie jest konieczne by członkowie Trójkątów uzgadniali czas swojej pracy codziennej; byłoby to nawet niemożliwe dla członków zamieszkałych w różnych częściach świata. Z chwilą gdy zostały nawiązane połączenia w materii mentalnej, można je „powoływać do życia”, z chwilą gdy jeden z członków Trójkąta rozpoczyna swą pracę. Prawdziwa synchronizacja polega na zamiarze, na intencji tych, którzy spełniają tę pracę a nie jest kwestią czasu.
 1. Ilość trójkątów. Niektórzy uczestniczą w kilku Trójkątach i należy to chętnie powitać. W praktyce istnieje jednak pewna granica możliwości, poza którą jedna osoba nie może skutecznie pracować. Radzimy więc by członkowie ograniczyli liczbę trójkątów do tylu, aby każdy z nich był żywotną, czynną jednostką, lub też by poświęcali więcej czasu tej służbie, tak, aby każdy Trójkąt jako jednostka był silnie zbudowany i regularnie wzmacniany.
 1. Jeżeli jakiś członek Trójkąta lub Trójkątów przerywa pracę, z powodu osłabienia zainteresowania, zgonu lub innej przyczyny, proszę nas zaraz o tym powiadomić. Mamy nadzieję, iż w takich wypadkach, znajdzie się w krótkim czasie ktoś inny, by go zastąpić.

Powrót do:  Lucis Trust – Trójkąty

 

Dalsze informacje jak możecie uczestniczyć w sieci Trójkątów, można otrzymać z:

 • Triangles, Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A 2EF, Wielka Brytania
 • Tel: 020 7839 4512; Fax: 020 7839 5575 www.triangles.org; Email:triangles.london(at)lucistrust.org