Traktat o Słońcu – Marsilio Ficino

IX tom – „Traktat o Słońcu” z 1493 roku to dzieło omawiające zarówno zagadnienie symboliki solarnej w odniesieniu do mitologii, teologii i kosmologii renesansowej, jak i wiele pojęć z arabsko-renesansowych doktryn astrologicznych, w tym tak mało znanych, jak dustoria czy almugea. Dzieło Marsilio Ficino, jednego w najważniejszych uczonych włoskiego Renesansu, stanowi idealne wprowadzenie do astrologii tradycyjnej.

Przeczytaj fragment książki

Książka do kupienia na stronie: Polskie Towarzystwo Astrologiczne

SPIS TREŚCI
Marsilio Ficino jako astrolog humanistyczny (Paulina Piotrowska)………….7
Marsilio Ficino Traktat o Słońcu ………………………………………………….. ….19
Wstęp do Traktatu o Słońcu
zaadresowany do wielkodusznego Piera de Medici……………………………..21
Rozdział I
Słowo do Czytelnika: książka ta ma charakter raczej alegoryczny
i anagogiczny niż dogmatyczny…………………………………………………………23
Rozdział II
W jaki sposób światło Słońca przypomina istotę Dobra, czyli Boga ……….25
Rozdział III
Słońce udziela ciałom niebieskim światła, jest ich panem i rządcą ………..27
Rozdział IV
Uwarunkowanie planet względem Słońca ………………………………………… .31
Rozdział V
Moc Słońca względem narodzin i pór roku,
w horoskopie urodzeniowym i we wszystkim innym …………………………….35
Rozdział VI
Starożytne pochwały Słońca oraz w jaki sposób wszystkie siły
ciał niebieskich zawierają się w Słońcu i od Słońca pochodzą ………………37
Rozdział VII
Ustawienie znaków i planet wokół Słońca i Księżyca …………………………..41
Rozdział VIII
Planety w zgodzie ze Słońcem i Księżycem są szczęśliwe,
a w niezgodzie – przeciwnie; a także w jaki sposób
mogą witać się ze Słońcem i Księżycem…………………………………………….43
Rozdział IX
Słońce obrazem Boga; porównanie Słońca do Boga ……………………………45
Rozdział X
Słońce zostało stworzone pierwsze, w zenicie …………………………………….49
Rozdział XI
Dwa rodzaje słonecznego światła. Dar Apolla. Stopnie świateł.
Słońce wszystko czyni boskim …………………………………………………………..51
Rozdział XII
Podobieństwo Słońca do Boskiej Trójcy i dziewięć zastępów anielskich;
też o dziewięciu bóstwach wewnątrz Słońca i dziewięciu Muzach
wokół Słońca …………………………………………………………………………………..55
Rozdział XIII
Nie należy czcić Słońca jako stwórcy wszechrzeczy ……………………………..59