TEORIA PRÓŻNI FIZYCZNEJ W POPULARNYM WYKŁADZIE

G.I. Szypow
TEORIA PRÓŻNI FIZYCZNEJ
W POPULARNYM WYKŁADZIE
Przetłumaczył z języka rosyjskiego
Marian Wasilewski
Tytuł oryginału:
ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА
В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ
Oryginał pobrano z linku: http://fizvakum.narod.ru
(nie posiada copyright)
Tłumaczenie na język polski ma zastrzeżone prawa autorskie,
dopuszcza się jednak rozpowszechnianie tego tłumaczenia
pod warunkiem powołania się na źródło.
Wykonano w marcu 2010.

pełny artykuł do pobrania: