Wtajemniczeni świątyń starożytnych

Nie w księgach to religijnych starożytności; takich jak Wedy, Zend-Avesta, Biblja, należy szukać określenia dokładnego wzniosłych wierzeń owych czasów. Napisane aby być czytanemi, albo raczej śpiewanemi w świątyniach, podczas wielkich uroczystości, owe księgi praw, obmyślane w celach panowania duchowieństwa, nie miały bynajmniej zadania odsłaniać ludowi tajemnic nauki, która zajmowała wolne chwile kapłanów i wtajemniczonych. Czytaj dalej