Podstawowe zasady magii

W miarę jak człowiek nie dąży do zdobycia czegoś dla siebie, lecz szuka tego, co wysokie i święte, dla samego tego poszukiwania i kieruje swoje tęsknoty ku Boskości, zostaje napełniony siłą wyższego, nadprzyrodzonego życia; jest to bowiem ostateczny, najdalszy cel ludzkiego istnienia, by ponownie połączyć się z wiecznym źródłem i podnieść ziemskie do poziomu duchowego życia. Czytaj dalej