Wysłuchanie modlitwy a autosugestia

pełen tytuł: Wysłuchanie modlitwy a autosugestia, przeznaczenie i przypadek.

Jest to powszechnie znany fakt, że współczesny materialista uważa, iż żywe pragnienie człowieka, wyrażone w formie modlitwy, wywiera sugestywny wpływ na osobę modlącą się poprzez intensywną koncentrację myśli na danym przedmiocie. Jeśli życzenie wyrażone w modlitwie się spełnia, materialista przypisuje to jedynie wzmocnieniu woli osoby proszącej, co umożliwia jej dokonanie czynów, które wcześniej wydawały się jej nieosiągalne. Materialista stawia więc takie wydarzenie na równi z działaniem osoby pod hipnozą, która pod wpływem posthipnotycznej sugestii dokonuje czynów trudnych lub mniej trudnych, na które w normalnych warunkach by się nie odważyła. Czytaj dalej