Anteny w mózgu.

Badania w Stanach Zjednoczonych udowodniły, że mózg ludzki zawiera bardzo małe magnetyczne kryształki. Te magnetyczne drobinki nazwano „magnetytami”. Do niedawna większość uczonych fizyków uznawała, że człowiek nie posiada w sobie „anteny odbiorczej”, przy pomocy której mogłyby być odbierane bardzo słabe elektryczne impulsy i elektryczne pola. Czytaj dalej