Theophrastus Paracelsus Co to jest wiara?

„Prawdziwa wiara pochodzi od Boga i wraca do Boga. Nie my działamy przez wiarę, tylko Bóg działa w nas przez wiarę. Przez wiarę, którą samiśmy sobie stworzyli, nie możemy działać cudów, ale przez najwyższą dobroć Boga w nas samych, powstają nieraz cuda. Lecz gdy czynimy coś przez zarozumiałość, sami siebie za bogów uważając, zapominamy tem samem o Bogu i jego dobroci i żyjemy w dumie i krnąbrności, które doprowadzą nas do rozpaczy. Z nadużycia wiary powstaje zabobon i czarna magja.” Czytaj dalej

Theophrastus Paracelsus

Mistyka jest tęsknotą, dążeniem do jedności, świadomością materialnej, a częściowo i duchowej łączności z wszechświatem. Początek jej leży w filozofji przyrody i sięga w najdawniejsze okresy wszystkich ludów, na co wskazuje choćby astralne pochodzenie pierwszych, najdawniejszych mitów ludzkości, innemi słowy: pierwsze próby rozwiązania zagadek bytu zrodziły się właśnie z owego kosmicznego poczucia jedności. Czytaj dalej