Zawrotność nieskończoności

Ludzie, których myśl wznosi się w niezmierzoność niebieskich przestrzeni, usiłując zgłębić bezgraniczne perspektywy przyszłych czasów, i oddal przeszłych wieków, wyjątek stanowią na Ziemi. Zazwyczaj żyje się zwykle w ciemnocie, daleko od żądzy poznania. Istnienie całe obraca się wokół naszych drobiazgów, nędznych materjalnych spraw, nie rozjaśniając, nie wznosząc dumy. Wszechświat pozostaje dla tybulców naszej planety zamkniętą drogą. Czytaj dalej