Twórczość poetycka i medialna

Choć dzieli nas od świata niewidzialnego gruba zasłona naszych ciał, niemniej posiada ludzkość zawsze słabszy lub silniejszy kontakt z tym tajemniczym „zaświatem”. Przejawia się on najmocniej przez jednostki szczególniej uwrażliwione, a do takich zaliczyć należy przede wszystkIm media i wszelkiego rodzaju artystów. Boć natchnienie poety czy muzyka. To też pewnego rodzaju trans, w którym jaźń jego, częściowo wyzwolona z oków cielesnych, przebywa w wyższych regionach. niedostępnych człowiekowi w stanie normalnym. stamtąd czerpie wizje. obrazy, melodie, myśli. lub nawet całe gotowe poematy. Czytaj dalej