Inicjacja – Próby

Jak potężny wpływ wywierała inicjacja egipska na umysły, możemy sobie zdać sprawę z ustępu Księgi Zmarłych, owego tajemniczego papyrusu, który, jako wjatyk na drogę pozagrobową pod głowę mumji wkładano: „Ustęp ten został znalezionym w Hermopolis w formie błękitnego napisu na alabastrowej płycie, u stóp bożka Toth (Hermesa) z czasów króla Menkara przez księcia Hostotefa, kiedy tenże podróżował w celach zbadania rzeczywistego stanu świątyni. Zaniósł on kamień do świątyni królewskiej. Czytaj dalej