Thomas Campanella

Już we wczesnej młodości okazywał nadzwyczajne zdolności umysłowe, a pod wpływem płomienistych kazań pewnego dominikanina wstąpił do tego zakonu, pochłaniając całą ówczesną wiedzę przyrodniczą, teologję i filozofję. Później zapoznał się z arkanami wiedzy tajemnej, a przekonawszy się o niedomaganiach i błędach ówczesnej nauki i filozof ji, porównując je z świadectwami doświadczenia i żywą księgą przyrody, powziął śmiałą myśl zreformowania całej nauki i filozofji ówczesnej, co mu się w znacznej mierze udało. Czytaj dalej