Wyjaśnienia Zagadnienia Różdżkarstwa

pełny tytuł: Austriackie Stowarzyszenie ds. Wyjaśnienia Zagadnienia Różdżkarstwa

Gazeta „Zeit” (z 29 marca 1914 r.) pisze: „Trzy wieki temu Theophrastus Paracelsus mówił o „niepewnych sztukach” różdżkarzy. Jeszcze kilka lat temu każdy, kto dbał o swoją reputację intelektualną, nie mówiłby inaczej o tajemniczych siłach różdżki. Potem nagle w Niemczech pojawili się ludzie, którzy z prawdziwie niemiecką dokładnością zaczęli badać „oszustwo”. Wynik był zaskakujący. Osoby, które miały czas na zajmowanie się czymś tak osobliwym jak różdżkarstwo, były prawie wyłącznie praktykującymi technikami. Czytaj dalej

Alterius non sit, qui suus esse potest

„Alterius non sit, qui suus esse potest” było hasłem Paracelsusa, czyli „nie możesz służyć innym, jeśli samego siebie nie opanowałeś”. A ponieważ był on jednym z tych, „którzy samych siebie odnaleźli” w własnem poznaniu, który rozumiał misterja ewangelij, dlatego chciał dać ludzkości to, co zatraciła, t. j. zrozumienie istoty natury i Czytaj dalej

Theophrastus Paracelsus Co to jest wiara?

„Prawdziwa wiara pochodzi od Boga i wraca do Boga. Nie my działamy przez wiarę, tylko Bóg działa w nas przez wiarę. Przez wiarę, którą samiśmy sobie stworzyli, nie możemy działać cudów, ale przez najwyższą dobroć Boga w nas samych, powstają nieraz cuda. Lecz gdy czynimy coś przez zarozumiałość, sami siebie za bogów uważając, zapominamy tem samem o Bogu i jego dobroci i żyjemy w dumie i krnąbrności, które doprowadzą nas do rozpaczy. Z nadużycia wiary powstaje zabobon i czarna magja.” Czytaj dalej

Theophrastus Paracelsus

Mistyka jest tęsknotą, dążeniem do jedności, świadomością materialnej, a częściowo i duchowej łączności z wszechświatem. Początek jej leży w filozofji przyrody i sięga w najdawniejsze okresy wszystkich ludów, na co wskazuje choćby astralne pochodzenie pierwszych, najdawniejszych mitów ludzkości, innemi słowy: pierwsze próby rozwiązania zagadek bytu zrodziły się właśnie z owego kosmicznego poczucia jedności. Czytaj dalej