Dharma cz. I

Dharma – jest to wyraz sanskrycki, który tłomaczą rozmaicie: „cnota”, „obowiązek”, „zakon”, „prawo”, „sprawiedliwość” i t. d. – Jednak żadne z tych znaczeń nie oddaje ściśle treści słowa „dharma”. Nie możemy poprawiać tych określeń, ale musimy przyjąć to, które najbliżej podpada pod nasze rozumienie istotnego znaczenia słowa „Dharma” i dlatego w niniejszym wykładzie dopuścimy, że słowo to znaczy „działanie prawidłowe”. Czytaj dalej