Serofityczny System

Sefirotyczny System.

Istota przedmiotu, zgodnie z potrójnem prawem, przejawia się przedewszystkiem jako Terner typu Wielkiego Arkanu. Pierwsze przejawienie nosić będzie, jak i sam przedmiot,
neutralny, androginiozny charakter. Drugi przejaw nosić będzie aktywny charakter; trzeci – pasywny według wzoru יה. Czytaj dalej