Stabrowski Kazimierz

Stabrowski Kazimierz, nr. w roku 1869, zm. 8 VI 1929, wybitny artysta malarz, założyciel i pierwszy dyrektor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W całej swej działalności stawiał na pierwszym planie zagadnienia duchowe. Zapoznawszy się z idea i celami teozofji, założył w r. 1909 Warszawskie Tow. Teozoficzne (w ścisłym kontakcie z Tow. Teozof. Rlosyjskiem w Petersburgu). W 1913 r. udaje się do Sztokholmu na Wszechświatowy Kongres Teozoficzny, w czasie którego urządzą wystawę swych kilkudziesięciu kompozycyj malarskich na tematy okultystyczne. Czytaj dalej