Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm

LEON DENIS.
Siła psychiczna, fluidy, magnetyzm.
źródło: „Hejnał”, 1931, R. 3, z. 5

Badanie zjawisk spirytystycznych dało nam poznać stany materji i warunki życia, o których nauka długo milczała. Dowiedzieliśmy się, że materja poza stanem gazowym, a nawet promieniującym, odkrytym przez W. Crookes’a, staję się nieważką i niewidzialną, istnieje w formach coraz subtelniejszych, które określajmy nazwę fluidów. W miarę rozrzedzania się zdobywa ona nowe własności, wzrastającą siłę promieniowania, staje się rodzajem energji. Pod tę. właśnie postacią przejawia się w większości doświadczeń, o których mówić będziemy w następnych rozdziałach. Czytaj dalej