Świątynia Delfijska

Delfy były świętem świętych Grecji. Tutaj to Pitja wyroki swe głosiła, tutaj zbierał się trybunał amfiktjoński, a różnorodne drobne ludy Grecji naokół świątyni wynosiły swe kaplice, zawierające skarby świętych darów. Tutaj orszaki mężczyzn, niewiast i dzieci przybywały z dala, aby uczcić Władcę świata. Czytaj dalej