Geniusz Dziecka

Pomysł reinkarnacji, to znaczy kolejnych żywotów na ziemi, przeżywanych przez każdą indywidualną monadę, wydaje się tak nowy i śmiały dla Zachodniego Świata, że ciągle jesteśmy pytani: „Gdzie są wasze dowody? Czy mamy przyjąć tak zaskakującą hipotezę tylko na wasze słowo, czy też na autorytet jakiejś starożytnej orientalnej księgi lub 'problematycznego’ Mahatmy?” Czytaj dalej

Dziecko, które powtórnie przyszło na świat

Jedną z najgłówniejszych podstaw religji buddystów i braministów w Indjach i wogóle na wschodzie jest reinkarnacja. Dosłownie reinkarnacja czyli przewcielanie się, polega na tem, że każdy człowiek przed urodzeniem się żył już i umierał dziesiątki, jeżeli nie setki razy, będzie też żyć i po śmierci, tylko w innem nowem ciele, jako odmienna osoba.

Czytaj dalej

Annie Besant Wtajemniczenie

CZŁOWIEK ZWYKŁY
Jego pierwsze kroki

Istnieje Ścieżka, wiodąca ku tak zwanemu W tajemniczeniu, a przez nie ku Doskonałości Człowieka; Ścieżka to uznana przez wszystkie wielkie religje; zasadnicze
jej właściwości opisuje w wyrazach jednoznacznych każda z wielkich religji świata. Czytaj dalej

Franek Kluski

Franek Kluski ostatnie wielkie medium fizyczne XX wieku
autor: Wojciech Chudziński

Był ostatnim wielkim medium fizycznym XX stulecia. Nigdy nie przyłapano go na oszustwie, a sławy naukowe przyznawały, że to, co czyni na seansach, może nadwerężyć dobre samopoczucie niejednego sceptyka. Czytaj dalej

Reinkarnacja. Nadzieja ludzkości.

Irving S. Cooper.
Londyn w sierpniu 1917.

W Palestynie na stokach Hermonu o 45 mil na północ od Morza Martwego, możemy i dziś ujrzeć ruiny starożytnego miasta Cezarei Filopowej. Przed wieki, zbliżając się do tego grodu, Mistrz Chrystus, jeśli mamy wierzyć Ewang., zadał uczniom swym pytanie doniosłości tak wielkiej, że, jeśliby następne pokolenia zrozumiały były jego rzeczywiste znaczenie, cała religijna historja cywilizacji zachodniej inną potoczyłaby się koleją,
„Kimże mię być powiadają ludzie?” Czytaj dalej

WCIELANIA SIĘ DUCHA i LOS

WCIELANIA SIĘ DUCHA i LOS.
(Reinkarnacya i Karma).

Między ciałem a duchem żyje dusza. W rażenia, które osiąga przez ciało, są znikome. One trwają dotąd, dopokąd ciało otwiera swe organy rzeczom świata zewnętrznego. Oko moje chwyta dotąd barwy róży, dopóki różę m a przed sobą i jest otwarte. Współczesność rzeczy świata zewnętrznego i działania organów ciała jest rzeczą niezbędną, żeby mogły powstawać w rażenia i odczucia. Czytaj dalej

Historia Shanti Devi

Według badaczy, przypadek urodzonej w 1926 roku Shanti Devi był jednym z najlepszych dowodów na istnienie reinkarnacji. Kilkuletnia zamieszkała w Delhi dziewczynka z wielkimi szczegółami opowiadała o swym poprzednim życiu, rodzinie i mieście. Co ciekawe, przypadkiem zajął się Mahatma Gandhi, który w celu jego zbadania powołał specjalną komisję… Czytaj dalej