Psychometria w polityce

/ Jej znaczenie w obsadzaniu wysokich stanowisk – przykład prezydenta Clevelanda Prorocza wizja wyborów dotycząca czterech kandydatów. Opis gubernatora St. Johna, generała Butlera, pana Blaine’a, zgodny z opiniami jego przeciwników Autorytet psychometrii jako trybunału Opis gubernatora Clevelanda, generała Granta, Samuela J. Tildeńa Metoda uzyskiwania opisów Opis Napoleona Bonaparte i Józefiny, Bismarcka, W. E. Gladstone’a, D’Israeliego, generała Granta w 1885 roku./

Czytaj dalej

Jak rozwijać siebie

PRZECHODZĄC do praktyki, pragniemy poinformować naszych uczniów, że zdolność do Psychomancji jest uśpiona w każdej osobie – to znaczy, że Astralne Zmysły są obecne u każdego, a możliwość ich obudzenia do aktywności jest zawsze obecna. Różne stopnie mocy obserwowane u różnych osób zależą głównie od stopnia rozwoju, czy też rozwinięcia, a nie od porównawczej siły zdolności. U niektórych osób o pewnych temperamentach, Astralne Zmysły są bardzo blisko punktu Czytaj dalej

Telepatia i Jasnowidzenie

Telepatja może być z gruba określona, jako komunikacja umysłu z umysłem, komunikacja bez pośrednictwa uznanych przez naukę materjalną pięciu zmysłów, jako to: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku – zpośród zaś tych zmysłów najbardziej korzystamy ze wzroku, słuchu i dotyku. Czytaj dalej

Chopin i jasnowidzenie

Niema chyba nigdzie inteligenta, któryby nie słyszał o Chopinie i nie znał choć pobieżnie jego biografji, nas zaś Polaków powinien interesować każdy, nawet drobny szczegół tyczący się życia genjalnego kompozytora. Dlatego też podaję tu zaczerpnięty
z „T. P. and Castels Weekly” dość ciekawy fakt nie wszystkim, prawdopobnie, wiadomy. Czytaj dalej

Intuicja – Sumienie

Intuicja – Sumienie

Nazwałem w nagłówku intuicję sumieniem, aby uczynić zadość twej nałogowej skłonności do definiowania wszystkiego wyrazami ścisłymi, chociaż wiesz już, że definicja nic może być nigdy ścisła. Podobnie jest i tu, intuicja bowiem mieści w sobie znacznie więcej, niż sumienie. Ma tylko charakter podobny, jak sumienie. Czytaj dalej