Psalmy manichejskie

Manichejska księga psalmów w języku koptyjskim należy do tych kodeksów papirusowych, które teolog i badacz starożytności Carl Schmidt odkrył u pewnego antykwariusza w Egipcie w 1930 roku. Pisma te – znalezione przez tubylców w Medinet Madi w południowo-wschodnim Fajum – napisane zostały w jednym z dialektów języka koptyjskiego i stanowią przekłady z greckich oryginałów, które z kolei musiały mieć pierwowzory syryjskie. Pochodzą one najprawdopodobniej z pierwszej połowy IV w. Czytaj dalej