Przepowiednia Śmierci Archimedesa

Archimedes urodzony w Syrakuzie na 287 lat przed Chrystusem, jeden z najpierwszych i największych matematyków na świecie, przez którego odkryte prawdy, dziś jeszcze służą za zasadę w rozwiązywaniu wielu matematycznych zadań, przybywszy raz do miasta Suzy, prosił jednego z właścicieli domów gościnnych, o jaki osobny lokal,  którym by mógł spokojnie oddać się ulubionym swym matematycznym dociekaniom. Czytaj dalej