Pranajama

(Rytm życiowy.)

W swej „Ezoteryce” pisze Bławatska: „Pranajama oznacza dosłownie „śmierć oddechu”, a przytłumiania go zakazują zgodnie nasi Mistrzowie. Nauka o „pięciu oddechach” ma dwa znaczenia i dwa zastosowania. Tantri-kowie biorą ją dosłownie, ale radżajogini stosują ją do oddechu myślo­wego, czyli do oddechu woli, jako wyłącznie wiodącego do zdolności najwyższych jasnowidztwa, do działalności oka trzeciego i do uzyskania władz tajemnych. Hathajogini używają pięciu tatw niższych, a radżajogini zaczynają od Czytaj dalej

Materia i Siła

Zakończyliśmy swój ostatni wykład, nie doprowadziwszy do końca badania nad tym przejawem Absolutu, który znany jest pod nazwa materji. Jak już mówiliśmy, nauka twierdzi, że materja składa się z atomów i że atomy są podzielne dopóty, dopóki nie dojdzie się wreszcie do atomu ostatecznego, który już nie podlega dalszemu podziałowi, atomu zasadniczego – czegoś w rodzaju materji „absolutnej”. Czytaj dalej