Seans u spirytystów w m. Proskurowie

Seans u spirytystów w m. Proskurowie,
(gub. Podolska)
Napotykając nieraz w rossyjskiem czasopiśmie spirytystycznem „Rebus” interesujące wzmianki o seansach w m. Proskurowie na Podolu, zapragnąłem własnemi oczyma oglądać te cuda, zwłaszcza, że nadarzała mi się sposobność pojechania w te strony. Czytaj dalej