Co to jest imaginacja?

Pod imaginacją rozumie Paracelsus intenzywne tworzenie jakiegoś obrazu czy pojęcia przez naszą wolę i uczucie. A więc to, o czem usilnie myślimy, czego namiętnie pragniemy, tworzy się w nas samych jako samo­dzielna istota. Mówimy wtedy o „wcielonych myślach”, „żywych uczu­ciach” i t, p. Jeśli imaginacja nabierze wielkiej siły, zdarza się, że óvj twór imaginacyjny opanuje całego człowieka. Że myśli są twórczemr siłami, które i pewne substancjonalne podłoże muszą posiadać, w to już dzisiaj chyba Czytaj dalej

Paracelsus co to jest imaginacja?

Pod imaginacją rozumie Paracelsus intensywne tworzenie jakiegoś obrazu czy pojęcia przez naszą wolę i uczucie. A więc to, o czem usilnie myślimy, czego namiętnie pragniemy, tworzy się w nas samych jako samodzielna istota. Mówimy wtedy o „wcielonych myślach”, „żywych uczuciach” i t, p. Jeśli imaginacja nabierze wielkiej siły, zdarza się, że ów twór imaginacyjny opanuje całego człowieka. Czytaj dalej