Towarzystwo Teozoficzne

TOWARZYSTWO TEOZOFICZNE.
Chociaż organizacya okultystyczna pozostawała zawsze sekretną, zdobyła ona i przechowała wiadomości filozoficzne, z których poczerpać można bardzo wiele, o ile ktoś pragnie się kształcić w tym kierunku. Wielcy adepci okultyzmu nie cofają się przed rozpowszechnianiem swej religijnej filozofii, o ile to może być pożytecznem dla ludzi mało obeznanych ze studyami czysto psychologicznemi. Czytaj dalej