Ogień święty

Petro Danov.
Ogień święty
(Autoryzowany przekład Sto W. z esperanckiego miesięcznika „Frateca”.) Istnieje w świecie ogień święty, płonący płomieniem nieśmiertelności.  W tym ogniu świętym starodawni mędrcy zwykli widzieć wyższy przejaw  Boga. Czytaj dalej