Odrodzenie

W tym rozdziale zwrócimy waszą uwagę na kwestję doniosłego znaczenia dla rasy ludzkiej. Zwykle ludzie nie traktują jej serjo; pod wpływem opinji publicznej w chwili obecnej nie możemy omawiać tej kwestji z pożądaną ścisłością lub uznać konieczność jej rozpatrzenia: poruszanie tego tematu uznane jest powszechnie za „niemoralne” choćby nawet autor postawił sobie za zadanie walczyć z nieczystością i obyczajami niemoralnymi, które tak zakorzeniły się w społeczeństwie dzisiejszemu. Jednak niektórym pisarzom udało się zaznajomić społeczeństwo z kwestją rozmnażania się; dlatego większość czytelników zrozumie dobrze to, co chcemy powiedzieć. Czytaj dalej

Metodologja

autor: GEMINI. tytuł: METODOLOGJA.
(Jedność i analogia).
Jak wskazuje nazwa, Metodologja jest to nauka o metodach krytycznego badania. Różnica między Metodologią, częścią logiki w filozofii oficjalnej i Metodologią w tradycji okultystycznej polega na tem, że pierwsza przyjąwszy za podstawę dowolne metody badania, dochodzi do mniej lub więcej logicznych konkluzji, druga musi opierać się na niewzruszonych zasadach, które są ogólną podstawą dla filozofii okultystycznej. Czytaj dalej