O czasie

JOGI RAMA CZARAKA.
O czasie
(Wyj. z dzieła p. t. „Dżnani-Joga”.)
Widzimy wszędzie działanie Czasu i uważamy za ustalone, że Czas jest  realnością rzeczą istotną. Jest to jednak omyłka zmysłów. W rzeczywistości niema takiej rzeczy, jak Czas. Czas istnieje tylko w naszych umysłach.  Jest to po prostu sposób przyjmowania wrażeń, przez który wyrażamy świadomość nasz? co do zmian w Rzeczach. Czytaj dalej