Chiromancja

Chiromancja.

Deus in manu, omnium signa posuit, ut noveriut singuli opera sua, (Księga Joba, rozdział XXXVII. w. 7.)

O przekładzie tego tekstu staczano wiele sporów; my piszemy „sua” małem „s„, co równa się pragnieniu przetłumaczyć tekst w następujący sposób: „Bóg zaopatrzył w znaki rękę każdego, aby oddzielne osoby mogły sądzić o własnych sprawach.” u (Pismo Święte: „Który na ręce wszystkich ludzi znaczy, aby każdy znał sprawy swoje”) „O własnych sprawach”, lub, wierniej, o własnych skłonnościach do dzieł określonego gatunku. Chiromancja posiada ta kie samo prawo obywatelstwa, Jak i pozostałe diwinacje metody. Czytaj dalej